Pulsair Desktop Non-Contact

TANAK PROFIL GLAVE TONOMERA SMANJUJE ANKSIOZNOST PACIJENATA

Pulsair intelliPuff Non-Contact

INTELIGENTNI “PUFF” SISTEM PRUŽA PRECIZNOST I JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA