EYECRYL PLUS ™ 600

Eyecryl Plus hidrofilna intraokularna sočiva se proizvode korišćenjem potpuno bio-kompatibilnih sirovina odobrena od strane ’’FDA’’. Ova sočiva se isporučuju u staklenim bočicama zajedno sa injektorom, bez pirogena, koja sadrže vodu za injektiranje i sterilizaciju.

Karakteristike:

  • 6mm optička veličina za bolji posteriorni vid
  • 5° angulacija obezbeđuje bolji kontakt sa posteriornom kapsulom
  • Kompatibilan ’’YAG LASER’’
  • UV absorbujući materijal
  • Zapakovano u biokompatibilnu ambalažu BLISTER
  • Nivo endotoksina ispod 0.25 EU/IOL kako bi se izbeglo postoperativno zapaljenje