Sulcoflex® Aspheric

Sulcoflex® Aspheric je namenjen za korekciju bilo koje rezidualne, ”pseudophakia” ametropije. Implantiran je u ciljani ciklus tako da koriguje postoperativne refraktivne greške nakon implantacije IOL u kapsularnu vrećicu.

  • Standardni opseg od -5.0 D do +5.0 D
  • Premium opseg od -10.0 D do +10.0 D