Sirius

Sirius ima kombinaciju “Placido” i “Sheimpflug” tomografije prednjeg segmenta. Pruža potrebne informacije o pahimetriji, visini, krivini i dioptrijskoj snazi prednje i zadnje krivine rožnjače preko 12mm.

Sva biometrijska merenja prednje komore su izračunata koristeći 25 sekcija rožnjače. Brzina merenja smanjuje efekat pokreta oka i daje precizno merenje visokog kvaliteta.

Kao dodatak kliničkoj dijagnozi prednjeg segmenta najčešće se koriste: refraktivna i kataraktna operacija, a dostupan je i IOL računski modul.

“Sirius” pruža precizno merenje prečnika zenice.

U kombinaciji sa mapom rožnice mogu se koristiti za planiranje refraktivne hirurgije i njeno praćenje.