EYECRYL PLUS ™ 600

Eyecryl Plus hidrofilna intraokularna sočiva se proizvode korišćenjem potpuno bio-kompatibilnih sirovina odobrena od strane ’’FDA’’.

EYECRYL PLUS ASHFY600

Hidrofobni IOL-ovi su napravljeni sa jedinstvenim dizajnom posteriorne ivice bez ugrožavanja inherentnih optičkih svojstava intraokularnog sočiva.