SCHWIND AMARIS® 1050RS

  • Kompaktan, štedi prostor
  • Brzina ponavljanja 1050 Hz
  • 7D praćenje očiju
  • Brz, efikasan i precizan laserski sistem
  • Koristi se sa svim standardnim metodama laserskog tretmana
  • “SmartSurfACE”