Ultra Q

SAVRŠENO REŠENJE ZA YAG PROCEDURE

  • Najefikasniji i najbrži mikrohirurški YAG laser
  • Fokusira više energije u centar snopa kako bi pružao veću energetsku gustinu
  • Njegova tačnost sprečava oštećenje objektiva
  • Precizna iridotomija