Professional

Oftalmoskop “Professional” je dizajniran da obezbedi maksimalnu kontrolu. Dioptrija i filteri mogu biti lako izabrani, dodirom jednog prsta.

Karakteristike:

  • Izuzetan raspon dioptrija +29D do -30D

Ukupno 6 svetlosnih izvora

  1. “Wide Angle”
  2. “Macula”
  3. “Intermediate”
  4. “Slit”
  5. “Glaucoma”
  6. “Fixation Cross”
  • “Swing over Green, Red Free, Filter”
  • “Integral Soft Brow Rest”