Galilei

SVA MERENJA SA JEDNIM UREĐAJEM

Galilei ima kombinaciju najsavremenije tehnologije kao što su “Placido“ topografija, “Dual-Scheimpflug” tomografija i optička biometrija kako bi pružio korisnicima najkompletnije rešenje kada su u pitanju operacije refrakcije i katarakte.