BIOSIL Range

BIOSIL (1000 cSt (mPas))

BIOSIL F (5000 cSt (mPas))

BIOSIL & BIOSIL F su visoko prečišćena silikonska ulja koja se koriste za retinalnu tamponadu. Fizičke osobine silikonskog ulja uključuju kombinaciju specifične težine, indeksa refrakcije i površinske napetosti.

Prednosti:

  • Izbor viskoziteta nudi optimalnu ravnotežu između lakog ubrizgavanja i stabilne privremene tamponade u zadnjoj komori
  • Manje tkivne impregnacije
  • Visoko prečišćeni i niski nivoi reaktivnog –OH
  • Apirogeni, bistri i bezbojni
  • Inertni i bez konzervansa