BIO DECALIN™

Reč je o sterilnoj, apirogenoj ultra-prečišćenoj 100% fluorisanoj perfluoro-dekalinskoj tečnosti koja služi kao pomoć za operaciju retinalne mreže. “Bio Decalin” je hemijski inertan i netoksičan po svojoj prirodi.

Prednosti:

  • Poseduje manje mehurića tokom operacije jer je tačka ključanja 142°C
  • Efektivan je kao tamponada sa silikonskim uljem u komplikovanim slučajevima