“Allegra 90”

“Allegra 90” ima idealno fabrički podešene mehaničke kočnice koje pružaju izuzetno visoku pokretljivost mikroskopa i sigurnu stabilnost u radnom položaju.

“Allegra 900”

“Allegra 900” sa nagrađenim dizajnom, idealno je optimizovan za hirurške zahvate.

HiR NEO 900

“HiR NEO 900” ima visoku optičku vizualizaciju pa samim tim i tu moć da sve izazovne zadatke pretvori u voma lako rešive.

EIBOS 2

EIBOS 2 predstavlja ergonomsko rešenje za vuzuelizaciju bezkontaktnog fundusa sa tankim telom u “all-in-one” dizajnu.

Postolja za mikroskop