Arciolane

”Arciolane” je frakcionisano, prečišćeno, sterilno i apirogeno silikonsko ulje za potpuno bezbednu vitreoretinalnu hirurgiju.

BIOSIL Range

BIOSIL & BIOSIL F su visoko prečišćena silikonska ulja koja se koriste za retinalnu tamponadu.