Visian® ICL™

Visian ICL je napravljen od biokompatibilnog polimernog materijala pod nazivom ”Collamer” koji je stvorila i koristila isključivo kompanija STAAR Surgical.