Arceole

Arceole je injekcioni set oftalmološkog gasa C3F6 SF6 C2F6 za unutrašnju retinalnu tamponadu.