Arcaline

“PFCL ARCALINE” je perioperativna tečnost koja se koristi za pomoć hirurgu u lečenju retinalnih suza.

BIO DECALIN™

Reč je o sterilnoj, apirogenoj ultra-prečišćenoj 100% fluorisanoj perfluoro-dekalinskoj tečnosti koja služi kao pomoć za operaciju retinalne mreže. “Bio Decalin” je hemijski inertan i netoksičan po svojoj prirodi.

BIO OCTANE™

U pitanju je sterilna, apirogena, visoko prečišćena 100% fluorisana perfluoro-n-oktanska tečnost koja služi kao pomoć za operaciju mrežnjače. “Bio Octane” je hemijski inertan i netoksičan po svojoj prirodi.