Integre PRO Scan

TRANSFORMACIJA RETINALNE FOTOKOAGULACIJE

Integre Pro Scan™ je kombinacija fotokoagulacije u više boja i preciznog, kompjuterski kontrolisanog lasera.

  • Sveobuhvatni odabir uzoraka i talasnih dužina
  • Jedinstvena distribucija energije
  • Jasniji pogled na fundus
  • Automatski izračunavanje izlaza fluida po parametrima
  • Visoko-intuitivni tablet, sve u jednom laser/špalt lampa