EYEVISC PFS

EYEVISC PFS je namenjen za upotrebu tokom operacije u prednjem segmentu ljudskog oka. Takođe je namenjen za prekrivanje i zaštitu korealnih endotelnih ćelija i drugih intraokularnih tkiva kao i za održavanje dubine prednje komore.

Karakteristike:

  • Disperzivna i viskoelastična sa visokom retencijom
  • Klasičan viskoelastik fakoemulsifikaciju/operaciju katarakte
  • Dobro održavanje prostora i odlična zaštita tkiva tokom čitave procedure
  • Poseduje veliku dinamičku viskoelastičnost i sposobnost prekrivanja
  • Niska molekularna težina, pseudoplastičnost i niska površinska napetost
  • Bez antigena
  • Ne zahteva rashlađivanje
  • Obezbeđuje dubinu prednje komore što omogućava lako i sigurno implantaciju IOL