Ophteis FR Pro

Ophteis FR Pro je jedinstveni bio-inženjerski visko-hirurški uređaj (OVD) koji sadrži sorbitol koji sakuplja slobodne radikale.

Sorbitol deluje kao izuzetan sakupljač slobodnih radikala, neutrališući reaktivne vrste kiseonika tokom operacije koja uzrokuje oštećenje endotela.

Studije pokazuju da u poređenju sa vodećim OVD-ima na tržištu, korišćenje Rainerovog Ophteis FR Pro smanjuje smrt ćelija u proseku za 27,8%.

Prednosti:

  • Zgodan i jednostavan za upotrebu
  • Viskozna kohezija za sigurnu okolinu
  • Jedan OVD za sve faze operacije katarakte