MONOBLUE NafX

Dodavanje manitola, poznatog po antioksidativnim svojstvima, u kombinaciji sa već prečišćenim tripan plavim, poboljšava toleranciju ’’MonoBlue SafR’’.

’’Monoblue NafX’’, teži od vode, omogućava da se izbegne izmena tečnosti i vazduha i smanji radno vreme potrebno za bojenje.

Zahvaljujući većoj gustini od vode, ’’MonoBlue NafX’’ poboljšava kontakt sa bojom / membranom.