RayOne® Aspheric

RayOne® Aspheric pruža dokazanu rotacionu i centralnu stabilnost i izvrsnu fiksaciju u kapsularnoj vrećici.

Injektor

”2-step” sistem

  • Jednostavan i intuitivan
  • Veća efikasnost
  • Smanjuje vreme rada
  • Lock & Roll™ tehnologija
  • 65 mm RayOne® mlaznica