MONOBLUE SafR 0.055%

Pomaže u izvođenju kapsuloreksa i drugih upotreba u prednjem segmentu, poboljšava toleranciju tripan plavog zahvaljujući prečišćavanju sirovine i dodavanju manitola.

Da bi se osigurala maksimalna tolerancija, ekskluzivni postupak prečišćavanja ’’Arcadophta’’ garantuje ekstrakciju toksičnih komponenti kao što su ’’toluene – violet i monoase’’, čime se poboljšava tolerancija ’’MonoBlue SafR’’. Upotreba unapred napunjenog šprica i specifičnog klipa garantuje glatku, kontrolisanu injekciju.