Bio Blue 90 PLUS

BIO-BLUE 90 PLUS je sterilan, bez pirogena, izotoničan i spreman za upotrebu sa rastvorom Acid Blue 90. Špric se isporučuje u ambalaži medicinskog kvaliteta kako bi se osigurala bezbednost i zaštita. Svaki špric ima svu markiranu kanilu od 27G.

Prednosti:

  • Efektivno štiti ILM
  • Sa PEG-om, BIO-BLUE 90 PLUS se može ubrizgati u BSS popunjeno oko
  • Čistoća >90% za minimalnu toksičnost