“Allegra 90”

“Allegra 90” ima idealno fabrički podešene mehaničke kočnice koje pružaju izuzetno visoku pokretljivost mikroskopa i sigurnu stabilnost u radnom položaju.

 • Sadrži menjač za uvećanje od 5 koraka
 • Pruža oštre kontrastne slike pri svakom uvećanju
 • Velika stereo osnova od 25mm
 • 200mm prednji objektiv
 • Veliki raspon fokusa od 50mm
 • Filter disk za dnevnu svetlost, plavo i zeleno svetlo
 • Konfiguracija na zasebne celine
 • Kompaktna HD kamera
 • Prenosni sistem
 • Mehaničke kočnice
 • Zauzima mali prostor