MONOBLUE SafR 0.055%

Pomaže u izvođenju kapsuloreksa i drugih upotreba u prednjem segmentu, poboljšava toleranciju tripan plavog zahvaljujući prečišćavanju sirovine i dodavanju manitola.

MONOBLUE NafX

Dodavanje manitola, poznatog po antioksidativnim svojstvima, u kombinaciji sa već prečišćenim tripan plavim, poboljšava toleranciju ’’MonoBlue SafR’’.

Bio Blue PFS

’’Bio Blue’’ je sterilno rešenje, biokompatibilnog intraokularnog rastvora koji se koristi tokom oftalmološke hirurgije.

Bio Blue 90 PLUS

BIO-BLUE 90 PLUS je sterilan, bez pirogena, izotoničan i spreman za upotrebu sa rastvorom Acid Blue 90.