Retinoskopi

Originalni bimodalni retinoskop sa izuzetnim karakteristikama.

KEELER Professional Retinoscope

JEDINSTVENI OPTIČKI DIZAJN, DOSTUPAN SA LED SIJALICOM

  • Jednostavna zamena sijalice
  • Praktičan i profesionalan
  • Do 600 lux
  • LED osvetljenje
  • Bolji kontrast
  • Odličan kvalitet slike
  • Duži radni vek baterije
  • Kontrola dvostruke neutralizacije
  • Precizna magnetna kontrola
  • Dva otvora za poziciju