OptheisBio

Za svakog hirurga, za svaku fazu operacije katarakte.

Ophteis FR Pro

Ophteis FR Pro je jedinstveni bio-inženjerski visko-hirurški uređaj (OVD) koji sadrži sorbitol koji sakuplja slobodne radikale.

Methylvisc

Napravljen je od sintetičkog molekula HPMC, “Methylvisc OVD” pruža odličnu endotelijalnu zaštitu zahvaljujući visko-adheziji.