Arcaline

“PFCL ARCALINE” je perioperativna tečnost koja se koristi za pomoć hirurgu u lečenju retinalnih suza.

Njegova čistoća i hemijska stabilnost smanjuju moguće interakcije sa različitim intraokularnim tkivima.