BIO OCTANE™

U pitanju je sterilna, apirogena, visoko prečišćena 100% fluorisana perfluoro-n-oktanska tečnost koja služi kao pomoć za operaciju mrežnjače. “Bio Octane” je hemijski inertan i netoksičan po svojoj prirodi.

Prednosti:

  • Bolja vizualizacija posle operacije
  • Brzo isparavanje zbog većeg naprezanja pare – 57mm Hg na 37°C
  • Lakše korišćenje sa procedurama gasa