Bio Blue PFS

’’Bio Blue’’ je sterilno rešenje, biokompatibilnog intraokularnog rastvora koji se koristi tokom oftalmološke hirurgije.

Često se koristi za oči sa zrelom kataraktom, slabim refleksom crvenog fundusa ili uskim zenicama. Bio plava se koristi kao mrlja za kapsuloreksiju tokom operacije katarakte.