RayOne® Spheric

RayOne® Spheric poseduje MICS objektiv i jedinstvenu patentiranu Lock & Roll tehnologiju. Na raspolaganju je najmanji i potpuno napunjen injektor (mlaznica od 1,65 mm).

Injektor

”2-step” sistem

  • Jednostavan i intuitivan
  • Veća efikasnost
  • Smanjuje vreme rada
  • Lock & Roll™ tehnologija
  • 65 mm RayOne® mlaznica