OCT

Optička koherentna tomografija (OCT) je dijagnostička metoda laserskog slojevitog snimanja retine i vidnog živca kojom je omogućeno sagledavanje poprečnih preseka unutrašnje strukture. OCT omogućava topografski način prikazivanja debljine retine i sloja nervnih vlakana koji se mogu direktno porediti sa nalazom na očnom dnu. Odlična je za otkrivanje rane detekcije, dijagnostiku i praćenje efekata konzervativne i hirurške terapije kod različitih oboljenja retine. Ovaj sistem pruža  visoku  rezoluciju  snimaka, precizno  snimanje  veoma  sitnih  struktura  i  kvalitetnu  dijagnostiku.