Project Description

“Tapered Screw-Vent” implant dizajniran je da postigne najveću primarnu stabilnost i da u kombinaciji sa konekcijom između implantata i suprastrukture koju pruža kompanija Zimmer Biomet Dental, omogući da se hiljade doktora osloni na ovaj sistem.

Primarna stabilnost koja se dobija ugradnjom “Tapered Screw-Vent” implantata omogućava imedijatno postavljanje.

Karakteristike TSV implantata:

  • Koničan oblik
  • PltaformPlus® konekcija
  • Makro i mikro dizajn implantata
  • Trostruki navoj
  • MTX površina